วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

ทําพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้าง อยากทำพาสปอร์ตต้องไปที่ไหน ทำหนังสือเดินทางที่ไหนไดบ้าง อยากทำหนังสือเดินทาง
สำหรับคนที่อยากทำ พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง สำหรับเดินทางออกนอกประเทศ ไม่ว่าจะไปเที่ยว หรือไปทำงานนอกประเทศ จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าออกประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางโดยรถทัวร์ หรือเครื่องบิน ก็ต้องใช้พาสปอร์ตเช่นกัน สำหรับคนที่อยากทำพาสปอร์ต แต่ไม่รู้ว่าจะสามารถทําพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้าง อยากทำหนังสือเดินทางแต่ไม่มีข้อมูล หรือยังไม่เคยทำ ปกติแล้วสถานที่สำหรับทำพาสปอร์ตจะอยู่ในที่ว่าการอำเภอของจังหวัดนั้นๆ เช่นจังหวัดผม สถานที่ราชการบริเวณศาลากลางจังหวัด จะมีที่ว่าการอำเภอ เทศบาล อยู่ใกล้กัน ส่วนตึกข้างๆจะเป็นสถานที่สำหรับทำพาสปอร์ต การทำพาสปอร์ตนั้นจำเป็นต้องมีหลักฐานในการทำ ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 20ปีจำเป็นต้องมีผู้ปกครอง ทั้งพ่อและแม่ไปทำด้วย โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนทั้งของพ่อ แม่ และของตนเอง การทำพาสปอร์ตนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำแต่ละครั้ง ประมาณ 1,200 แล้วแต่พื้นที่ โดยอายุของ Passport จะอยู่ได้หลายปี

สำหรับคนที่อยากรู้ว่าทําพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้าง สามารถทำพาสปอร์ตได้ที่อยู่ตามด้านล่างนี้เลยนะครับ หรือถ้ายังไงก็ไปติดต่อสถานที่ราชการอย่างศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอ หรือติดต่อกรมการกรงศุลครับผม

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่) มือถือ 093-010-5248

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)
ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา -ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี
โทรศัพท์ 02 136 3800  โทรสาร 02 136 3801  โทรศัพท์มือถือ 093-010-5246

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี                                  
โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ 
(รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)
ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2245-9439 ,02 2451042  โทรสาร 0-2245-9438
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย  แผนที่
ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่   
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก   
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
  
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร056-233-452

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี   
ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

   
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น   
ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
   
ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-344581-2  โทรสาร 045-433646
E-mail : passport_ubon@hotmail.com    http://www.facebook.com/ubonpassport

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา 
 
ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี   
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี    
ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต  
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา    
 ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
 โทรศัพท์ 074-326508-10  โทรสาร 074-326511

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา 

ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
โทรสาร 073-274-527

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา   
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2
เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น